E-mail Marketing versus Webdesign: Wie heeft de overhand in 2023?